ZWO PROJECT 40 DAGENTIJD 2024 ZWO PROJECT 40 DAGENTIJD 2024
Tijdens de 40dagentijd collecteert Kerk in Actie Wereld diaconaat voor een project in Indonesië.

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig, maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn  tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum PSW leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving-

De lokale kerkgemeenschappen spelen hierin een belangrijke rol. Vooral in afgelegen gebieden waar gezondheidszorg en onderwijs slecht functioneren. Veel vrouwen nemen daar sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen.
Ook geeft de kerk vrouwen  via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

De ZWO commissie van de protestantse gemeente in Boxtel wil dit project graag ondersteunen en collecteert in deze 40dagentijd wekelijks voor dit project.

Als u deze actie op een andere manier financieel wilt ondersteunen, dan kan dit door uw donatie te storten op bankrekeningnummer NL98INGB0002583306 onder vermelding van ”papoea-vrouwen'.
De ZWO-commissie zal de opbrengst verdubbelen.

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan!
Namens de ZWO commissie

Taede Zandstra
 
terug