Zondag 19 april 2020

Zondag 19 april 2020

Voor vandaag 2 gedichten voor u.


Emmausgangers


Twee leerlingen trokken uit Israël
ze hadden er niets meer te maken
Jezus was dood verklaard
en reeds begraven

Een Vreemdeling stapte plots aan hun zij
Hij stelde vele vragen
De mannen begonnen het gebeurde te verklaren
Hun Leider was dood
Hij lag in een graf
dat niet eens het Zijne was

Het verschil was te groot
zo plots na Zijn dood
daarom gingen zij terug naar huis
Emmaüs was hun thuis

Zij konden niet begrijpen
waarom Jezus niet was opgestaan
Hij had het immers beloofd
en zij hadden het geloofd

Toen begon de vreemdeling
de Bijbel te citeren
zij konden er veel uit leren
Toch trokken zij een bedrukt gezicht
door dat onverwachte onderricht

Nadien heeft Hij
het gezegende Brood gebroken
en het aan beiden gegeven
Daardoor werden zij zich ervan bewust
het delen van het gebroken Brood
is hét teken dat Hij geeft
Jezus leeft... Jezus leeft...

Ramaekers, Maria

 


De Emmausgangers, gedicht

Dit  gedicht van Felix Timmermans laat prachtig zien hoe het licht van Jezus in ons kan branden, ook als hij zelf niet meer zichtbaar aanwezig is.
De Emmaüsgangers
Bleibe bei uns Chritel Holl IMG 1112'Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.'
Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl hij, ‘t zegenend, de ogen sloot,
gebeurde het: Zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween…
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’ handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ‘t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!
 
terug