Zondag 17 mei 2020

Zondag 17 mei 2020
Gemeente van Jezus Christus,
Vandaag groet ik U : “Gezegend ben Jij, Heer onze God, koning van de wereld, die het verbond gedenkt, die trouw blijft aan zijn verbond, en die zijn woord kenbaar maakt. Zijn woord geeft”.      

Hoe moeilijk is het in deze tijd van de corona crisis om het leven te “heiligen”.
Vrienden van ons : Hij viel en brak een been, werd geopereerd ondanks zijn leeftijd van 88 jaar. Ging revalideren in een verpleeghuis. Zij wonen in een aanleun appartement, toen er plaats was werd hij op de zesde verdieping in het aangrenzend verpleeghuis opgenomen. Met de warme maaltijd ging hij naar beneden, waar zijn vrouw hem bezocht. Toen moesten de verpleeghuizen op slot. Zij zagen elkaar beneden voor  het raam, ieder had een telefoontje om met elkaar te spreken.  Er werd in het verpleeghuis corona gesignaleerd. Alles op slot . Hij mocht zijn kamer niet af. Zwaaien vanaf de zesde verdieping. Welwillende verzorgsters zorgden dat er op een afgesproken tijd een telefoon/ ipad aanwezig was. Zijn toestand verslechterde. Puzzelen werd minder, weinig interesse meer om televisie te kijken. Hij huilde wanneer hij haar zag want hij miste haar na 60 jaar huwelijk.   “Hoe heilig je het leven In deze situatie”. De mogelijkheden zijn miniem. De bijbel zelf houdt zich nauwelijks bezig met de dood als probleem, maar meer “hoe het leven te heiligen.
 Bidden kan hierop  een antwoord zijn. “Heer Jezus leer ons bidden.” Het   antwoord op deze vraag van de leerlingen lezen we bij Johannes. (1: 18)
 Jezus en de discipelen zijn in de joodse traditie  opgevoed, Zij bezochten  de synagoge , kregen dagelijks onderwijs   in het biddend lezen van de Tora, de Psalmen en de geschriften. Als Jezus zich terug trok in de stilte, vaak op een berg, dan was het dat tijdens het bidden van Jezus  een bijzondere glans , een straling van Jezus uit ging.
 Het geheim van Jezus bidden ligt in het vers: “ Niemand heeft ooit de Vader gezien, de eniggeboren zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen”.
Het was deze uitzonderlijke intieme relatie die Jezus met zijn Vader had, die heel zijn leven en bidden op aarde van een bijzondere glans voorzag.
Een van de diepste mysteries van het wezen van wie Jezus is: is hoe Jezus “het rusten aan het hart van de Vader” in de sprong van de hemelse eeuwigheid naar de aardse tijd heeft meegenomen. In de eeuwigheid bewoonde Jezus samen met Vader en Geest in het “ontoegankelijk licht” . Paulus vertelt ons in Filippenzen  2: 6-7 hoe Jezus in de sprong naar de aarde zijn heerlijkheid heeft afgelegd, maar zonder dat hij de hemelse intimiteit verloor: hij bleef volledig God, maar werd ook volledig mens.
De discipelen zagen dat het bidden van Jezus anders was. Het was de warmte gloed van intimiteit met de Vader waarvan heel Jezus ‘aardse bestaan doortrokken was.
De vraag van de leerlingen begrijpen wij goed : “Heer leer ons bidden! “ ; Wilt U alstublieft die hemelse glans ook op onze gebeden leggen, breng ook ons in zo’n relatie met God”.
Uit de hemel ziet Jezus naar omlaag en slaat hij ons gade.
In deze tijd zitten wij  in de  corona ruimte, wij bidden om  moed om in die ruimte te gaan staan en te zijn, zoals God ons heeft bedoeld. Als wij bereid zijn om te kijken naar de donkere kant in onszelf, onze angsten, ons onvermogen , onze kleinheid bent U daar. U geeft ons moed en hoop voor de toekomst. Het is uw goedheid, genade die ons staande houdt te midden van een wereld die wankelt in goed en kwaad.  

Dat wij mogen leven in Uw Licht.

Angélique Otten
terug