Vredesweek Vredesweek
Bijeenkomst tijdens de Vredesweek donderdag 23 september a.s..
Op donderdagavond 23 september tijdens de Vredesweek is er ‘s avonds om 19.00 uur een vredesbijeenkomst in onze kerk. Deze bijeenkomst is voorbereid door leden van het interreligieus platform en leden van onze commissie Vorming. Ook afgevaardigden van de moslimgemeenschap zullen deelnemen. Het thema dat Pax Christi heeft vastgesteld voor de Vredesweek dit jaar is “Inclusief samenleven”.
Pax Christi stelt vast dat ‘veel mensen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er kan pas sprake van vrede zijn als er recht wordt gedaan aan iedereen’. Dit is ook het thema van deze Viering.
De zang wordt verzorgd door Sandy Makdis die enkele jaren geleden Syrië is ontvlucht en met haar familie hier in Boxtel een nieuw bestaan heeft opgebouwd. U bent welkom die avond. U kunt zich tot 20 september aanmelden voor de viering. Misschien worden de coronaregels half september verder versoepeld maar voor de zekerheid houden we vast aan aanmelding voor deze vredesbijeenkomst.
U kunt zich aanmelden op het volgende emailadres: h.jansen2611@gmail.com
Namens de voorbereidingswerkgroep:
Ria Groen (Interreligieus Platform)
Henny Jansen (Com.Vorming)
 
terug