Uitvaart & Begraafplaats Uitvaart & Begraafplaats
 

 

  Uitvaart en begraafplaats


De kerk is er ook in dagen van rouw. Als we afscheid nemen van een geliefd mens, rond het overlijden. En later opnieuw aan het einde van het kerkelijk jaar, wanneer wij in een kerkdienst de overledenen herdenken. Nabestaanden ontvangen hiervoor een uitnodiging.


Bij een overlijden

Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met een predikant vormgegeven. De familie of de uitvaartleider neemt contact op over het tijdstip en de plaats waar de dienst wordt gehouden met de scriba:
mevr. Margré Schoondermark,
tel.: 0411-678565,
e-mail: scriba@pg-boxtel.nl.


Voor een begrafenis op de protestantse begraafplaats neemt de uitvaartleider contact op met:
dhr. C. van den Nieuwenhuizen,
tel 06-5377 7311,
e-mail:
cvdnieuwenhuizen@kpnplanet.nl.

De organisatie van het geheel van de uitvaart is in handen van de uitvaartleider.


Begraafplaats

De protestantse gemeente beschikt over een eigen begraafplaats aan het Ronduutje, bestemd voor de gemeenteleden en anderen die met deze gemeente zijn verbonden.

Om een indruk te krijgen van de begraafplaats kunt u hier klikken.

Voor het verkrijgen van grafrechten en inlichtingen over het reglement kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats,
dhr. C. van den Nieuwenhuizen,
tel 06-53777311,
e-mail: cvdnieuwenhuizen@kpnplanet.nl.

Het reglement behorende bij de begraafplaats kunt u hier inkijken.
 

 

 

 

terug