Taizé viering Taizé viering
Taizé viering           Protestantse kerk Boxtel

Op vrijdagavond 10 juni a.s. is er om 19.00 uur in de kerk van de Protestantse gemeente, Clarissenstraat 18, een oecumenische Taizéviering. Het thema is “De weg naar het leven”. Er wordt gemediteerd, gebeden en gezongen rondom de woorden van psalm 16 en de schriftlezing uit Johannes 14  1-7. De Cantorij van de Protestantse gemeente begeleid door pianist Jan Hermens geeft muzikale ondersteuning. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom. 
terug