Samen aan tafel Samen aan tafel
Samen aan Tafel

Maandag 13 juni is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Schakel, de zaal van de Protestantse kerk, Clarissenstraat 18. Inloop vanaf 17.45.
We verzorgen een 2 gangenmaaltijd zodat er tussendoor voldoende tijd is om met elkaar te spreken. Tevens zullen we deze keer aan het begin van de avond een korte tekst aandragen, die leidraad voor het gesprek kan zijn, maar mocht het gesprek een andere wending krijgen, dan is dat natuurlijk ook goed! Het moto blijft: samen eten, samen delen, datgene waar ú behoefte aan heeft.
We vragen een vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken, graag contant.
U kunt zich tot donderdag 9 juni opgeven bij Andrea Peters 06-12224744, graag ná 18.00 uur of via de email: samenaantafel@pg-boxtel.nl
Voor diegenen die moeilijk ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, zullen we een oplossing vinden voor vervoer naar en van de kerk.
Iedereen is welkom dus schroom niet om u aan te melden!!
De volgende maaltijd is gepland voor maandagavond 11 juli.De werkgroep
 
terug