Samen aan tafel

Samen aan tafel

Dag allemaal,

We hopen dat u de afgelopen 3 maanden goed doorgekomen bent en weer zin heeft om erop uit te gaan. We hebben elkaar gemist de laatste tijd en zien er naar uit u allen weer te kunnen ontmoeten!

De werkgroep is onlangs bijeen geweest, we willen het project van Samen aan Tafel graag voortzetten en hebben de volgende bijeenkomsten gepland: maandag 14 maart, maandag 11 april, maandag 13 juni en ook maandag 11 juli als er voor die datum voldoende belangstelling is. Steeds van 18.00 uur – 19.30 in de Schakel, de zaal van de Protestantse kerk, Clarissenstraat 18. Inloop vanaf 17.45. Omdat de ruimte in de zaal beperkt is zullen we voor de zekerheid nog een Coronacheck doen, dus houd uw app of uw inentingsbewijs bij de hand als u binnenkomt.

We verzorgen een 2 gangenmaaltijd zodat er tussendoor voldoende tijd is om met elkaar te spreken. Tevens zullen we deze keer aan het begin van de avond een korte tekst aandragen, die leidraad voor het gesprek kan zijn, maar mocht het gesprek een andere wending krijgen, dan is dat natuurlijk ook goed! Het moto blijft: samen eten, samen delen, datgene waar ú behoefte aan heeft.

U kunt zich opgeven mocht u een keer of meerdere keren willen mee eten. Voor de maaltijd op 14 maart graag vóór 7 maart opgeven bij Andrea Peters 06-12224744 of via de email: samenaantafel@pg-boxtel.nl

We vragen een vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken, graag contant. Helaas kunnen we geen collectebonnen accepteren.

Voor diegenen die moeilijk ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, zullen we een oplossing vinden voor vervoer naar en van de kerk. Iedereen is welkom dus schroom niet om u aan te melden!!

 

De werkgroep Samen aan Tafel John Gergis Andrea Peters Iet Wachter Elly Boots Henk Boots

terug