Samen aan tafel Samen aan tafel
It giet oan zoals ze in Friesland zeggen. Inmiddels hebben zich 6 vrijwillige koks gemeld en genoeg mensen die willen mee eten en een handje helpen. Dus we gaan van start op maandag 4 oktober, de volgende maaltijden zijn gepland op maandag 1 en 29 november.
De bijeenkomst is in de Schakel tussen zes en half acht ’s avonds. Het doel van het project Samen aan Tafel is elkaar te ontmoeten en gezellig samen te eten. We zullen vooraf aan de maaltijd een gedicht of korte tekst delen, waarover u dan tijdens de maaltijd met elkaar in gesprek kunt gaan.
We willen de kerk ook openstellen voor mensen van buiten onze kerkgemeente en zullen daarom ook een berichtje insturen aan de lokale media.
U kunt zich nog altijd opgeven mocht u een keer of meerdere malen willen mee eten. Voor de maaltijd op 4 oktober graag vóór 27 september opgeven bij Andrea Peters 06-122 247 44 of via de email: samenaantafel@pg-boxtel.nl
Daarnaast zal er vanaf de startzondag een inschrijvingslijst liggen bij de ingang van de kerk zodat u hier uw naam kunt vermelden voor of na bezoek aan de kerkdienst.
We vragen een kleine bijdrage om de onkosten te dekken, maar dit moet geen belemmering zijn voor deelname!
Voor diegenen die moeilijk ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, zullen we een oplossing vinden voor vervoer naar en van de kerk.
Zeg het voort!
De werkgroep Samen aan Tafel
John Gergis
Andrea Peters
Iet Wachter
 
terug