Overdenking 05 april 2020

Palmzondag
Overdenking 05 april 2020
Gebed (Ds. Marco Luijk)

Heer, Gij die toch de God zijt
van barmhartigheid en goedheid,
we bidden tot u in een tijd
die angsten en zorgen oproept,
een tijd waarin mensen ziek worden,
en sterven als gevolg van het coronavirus,
en we bidden tot U:
Heer, ontferm U!
We bidden tot U om de slachtoffers,
om hun dierbaren,
en we bidden tot u om de helpers,
familie, vrienden,
verpleegkundigen en artsen,
hulpdiensten en degene die beslissingen nemen in deze dagen,
en we bidden tot U:
Heer, ontferm U!
We bidden tot u om iedereen die bang is,
om nuchterheid in de media,
om begrip tussen mensen,
om solidariteit.
En we bidden tot U:
Heer, ontferm U!
Heer, we staan ook stil bij
wat mensen in Syrië en aan de grens van Turkije doormaken,
de wanhoop en de uitzichtloosheid,
de onmacht van politici
om met een oplossing te komen,
en we bidden tot U:
Heer, ontferm U!
Heer, geef ons vrede,
geef de wereld vrede,
dat uw geest van liefde en mededogen
vaardig mag worden over mensen
en regeringsleiders,
dat uw Geest over ons mag komen
en hoop mag geven.
Wees Gij zelf onze sterke rots.
Door onze Heer, Jezus Christus.
Amen

Lezingen voor zondag 5 april:
Evangelielezing: Matth. 21: 1-17
Lezen: Psalm 24:3-8

Liederen:
Lied: Psalm 24: 1
Lied: Psalm 24: 5
Lied 552: 1 en 3

Palmzondag
De zondag voor Pasen heeft de naam Palmzondag gekregen. Dat is ontleend aan het evangelieverhaal dat op deze zondag wordt gelezen: de intocht van Jezus in Jeruzalem. Veel mensen hebben er naar uit gezien, maar er waren anderen die er niets van moesten hebben. De stad raakt in rep en roer. Er is instemming en kritiek. Het is niet alleen de intocht van Jezus in de stad, Hij komt als het ware ook delevens van mensen binnen en zij reageren. Ook in ons leven gebeurt veel, zeker in deze tijd. Wat nu voorop staat en bijna alle aandacht vraagt is het coronavirus. We hebben er niet om gevraagd en zaten er niet op te wachten. Maar we kunnen het niet ontkennen of buitensluiten.

In de afgelopen weken hebben we opnieuw onze kwetsbaarheid ontdekt. Wij mensen zijn kwetsbaar voor wat op ons afkomt.Afhankelijk van wat het is kunnen we het omarmen of moeten we ertegen vechten. En als dat niet lukt kunnen we het alleen maar dragen en verdragen. In deze tijd dringen ziekte, lijden en dood zich aan ons op. Wij zoeken naar manieren om ons te beschermen en nemen vergaande maatregelen. We voelen onzekerheid en eenzaamheid. Het maakt ons kwetsbaar. Jezus is kwetsbaar omdat Hij er voor kiest om zich zo op te stellen. Hij waagt nogal wat en weet dat waarschijnlijk ook. Toch wil Hij geen andere weg gaan. Hij kan de spanning en de angst niet ontwijken. Zo gaat Hij een weg door het donker naar het licht en neemt Hij ons mee op een weg door de nacht naar een nieuwe morgen. Laten we bidden dat ook wij vatbaar zullen zijn voor de weg naar het leven die de Heer voor en met ons wil gaan.

Uit de wijkbrief van de Johanneskerk uit Eindhoven
ds. B.J. van Haarlem
Predikant Johannesgemeente Eindhoven
terug