Overdenking 29 maart 2020

Een mens bloeit op
Overdenking 29 maart 2020

Lezingen voor zondag 29 maart
Ezechiël 37, 1-14
Johannes 11: 1 – 44
Liederen:
117 d Laudate omnes gentes (Taizé)
608 De steppe zal bloeien

Een mens bloeit op

Het evangelie van Johannes bevat een rijke schat verhalen over leven dat vernieuwd wordt. Nieuw leven, op een punt in een mensenleven dat alle wegen doodlopen. Het verhaal over Lazarus is een paasverhaal, midden in een tijd van lijden. Jezus neemt voor elke man of vrouw veel tijd, iedere zieke heeft recht op volledige aandacht. De meest indringende ontmoetingen heeft Jezus met zieke mensen. Soms komt hij te laat. Veel te laat, er is een popsong met die zin als refrein. En dan gebeurt er iets ongehoords. Een mens richt zich op.

Het schilderij hierboven heeft als titel: achtertuin. Wie een achtertuin heeft zal daar deze week graag vertoeven. Een plek waar net als ieder jaar de lente aanbreekt. De bloei laat zien dat de schijnbaar dode takken vol leven zitten. Die bloemen gaan gewoon open, net als altijd. Als of er geen klimaatcrisis is. Alsof er ook geen Corona-crisis is. De schilder gebruikte zachte, troostende kleuren. Het licht van de lente komt je huis in en helpt om het daar uit te houden.

In mijn brievenbus vond ik deze week een bundel met liederen en gedichten van Marcel Weemaes, met als titel: Een mens bloeit op. Een vriendin stuurde het boek per post, omdat er een heel mooi gebed in staat. Dat gebed geef ik u hieronder mee. Ik heb wel eens vaker in de kerkdiensten een gebed van een dichter meegegeven. Je kunt het steeds opnieuw bidden en dan wordt het een bedding waardoor je eigen gebed kan stromen. Ik wens u veel kracht en wijsheid toe in deze ingewikkelde tijden.

Wees niet een vreemde God

Wees niet een vreemde God,
die buiten het bereik van mensen
U ophoudt in het duister,

maar laat U zien, dichtbij,
in mensen die door lief en leed
getekend tot gelijken zijn
en leven van vandaag op morgen.

Wees trooster en behoeder
voor wie nergens en van niemand zijn
en deel de tafel met wie doodgewoon
gelukkig bij elkander wonen.

Voor mensen tussen hoop en vrees,
voor zieken en beproefden,
wees een God van licht en vrede.

Voor ons en voor wie bij ons horen,
voor vreemden ver van ons vandaan,
wees een vriend, een God,
een land om thuis te komen.

uit:
Een mens bloeit op,
Marcel Weemaes  (1929-2016).
Hij was redemptorist en werkte o.a. als ziekenhuispastor.

Schilderij:
Achtertuin, Harrie Sterk (1913-1991).

Corrie Terlouw
Predikant Protestantse Gemeente Boxtel
van november 2007 tot en met maart 2020. 
terug