KERKDIENSTEN BIJWONEN EN ONLINE KERKDIENSTEN BIJWONEN EN ONLINE
De laatste 2 jaar zijn er constant veranderingen geweest of u nu wel of niet naar de kerk mag komen.
Gelukkig is dat ondertussen niet meer noodzakelijk. Het is namelijk weer gewoon mogelijk naar de kerk te komen voor de diensten. Hierbij is aanmelden niet meer nodig. De diensten zullen weer doorgaan zoals van ouds.

De livestreams gaan echter wel door. Deze kan u natuurlijk ten alle tijden bekijken, zowel om 10 uur 's ochtends tijdens de dienst, als op een later tijdstip of een andere datum.

De collecteschalen aan de uitgang zijn vervallen en er wordt weer gecollecteerd tijdens de dienst. Wel kunt u nog steeds een bijdrage doneren in de zendingsbus bij de uitgang.

Komt u niet naar de kerk en wilt u bijdragen aan een van de collectedoelen of het plaatselijk kerkenwerk? Dan kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekening: NL54 RABO 0168 8820 00 t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. het collectedoel.
Voel je welkom in de dienst of volg de dienst via de link op onze website www.pg-boxtel.nl.
terug