KERKDIENSTEN BIJWONEN EN ONLINE KERKDIENSTEN BIJWONEN EN ONLINE
Vanaf 27 februari is de 1,5 meter afstand vervallen.
Hierdoor zijn er weer meer plaatsen beschikbaar, al blijven de stoelen voorlopig nog verder uit elkaar staan dan voorheen. Het is het ook niet meer nodig om u voor het bijwonen van de dienst aan te melden.
We hopen dat iedereen zo weer met een veilig gevoel de kerkdienst durft bij te wonen.
De collecteschalen aan de uitgang vervallen. Er wordt voortaan weer gecollecteerd tijdens de dienst. Bij de uitgang kunt u nog wel steeds een bijdrage doneren in de zendingsbus.
Komt u niet naar de kerk en wilt u bijdragen aan een van de collectedoelen of het plaatselijk kerkenwerk? U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening: NL54 RABO 0168 8820 00 t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. het collectedoel.
Voel je welkom in de dienst of volg de dienst via de link op onze website www.pg-boxtel.nl.
terug