Kerk- en Bijbeltuin Kerk- en Bijbeltuin

Naast de kerk aan de Kerkstraat is een gedeelte van de tuin ingericht als Bijbeltuin, dat wil zeggen dat er planten staan waarvan de namen al in de Bijbel voorkomen. Dat zijn voor een groot deel vaste planten, maar het kunnen ook eenjarigen zijn. Zo waren er in 2011 onder meer veldbloemen gezaaid, groeide er een wonderboom, ( het verhaal van Jona) en groeiden er heilige boontjes.

Er staan een kerstroos, een jakobsladder, een olijfboom, vrouwenmantel en nog veel andere planten.

Er is een ornament, omringd door stenen uit vele windstreken, waardoor water stroomt.

Tegen de muur staat een houten bankje dat uitnodigt om even te gaan zitten en rustig te genieten van de mooie, zeer goed onderhouden tuin. Via de straatkant is de tuin altijd toegankelijk.

Aan de straatkant staat een boom, die ook vaak genoemd wordt in de Bijbel, nl. een vijgenboom.

Als afsluiting van het jubileumjaar en als teken van vertrouwen in de toekomst  van de kerk, is op 20 december 2012 een appelboom geplant links van het kerkpad.
 

Religieus erfgoed
De waardering voor klein religieus erfgoed in de provincie is de laatste jaren sterk toegenomen. Kapellen, wegkruisen, heiligenbeelden enzovoorts komen steeds meer in de belangstelling te staan. Dit is van betekenis voor de identiteit van een samenleving en versterkt tevens het cultureel en historisch bewustzijn.
Europa vindt het van groot belang dat tot in lengte van jaren dit erfgoed bewaard, onderhouden en beleefd wordt en biedt nu ook de helpende hand om dit waar te kunnen maken.

Nu  onlangs ook in het Groene Woud begonnen is met de inventarisatie van het aanwezige klein religieus erfgoed, is ook onze Bijbeltuin in de inventarislijst van dit erfgoed opgenomen.

terug