Interimpredikant Marcel Zijlstra Interimpredikant Marcel Zijlstra
Interimpredikant Marcel ZijlstraUw kerkenraad heeft besloten met ingang van 1 september a.s. een interimpredikant in de arm te nemen (periode 2 jaar en gemiddeld 12 uur per week). Mijn naam is Marcel Zijlstra. Ik ben ruim 21 jaar predikant en heb twee gemeenten gediend. Sinds september 2014 ben ik door de Generale Synode beroepen als interim-predikant. Een hele mooie en zinvolle taak die ik met liefde en plezier uitvoer. Ik ben 49 jaar en getrouwd met Gerda. We hebben drie kinderen: Daniël, David en Ruben. De oudste twee gaan naar de middelbare school. Wij wonen in Ede (Gld) waar we ook kerkelijk betrokken zijn.

Wat is en doet een interim-predikant?
Een interim-predikant is een predikant in landelijke dienst, die tijdelijk aan een gemeente wordt verbonden. Het kan dan gaan om het begeleiden van meer complexe veranderingsprocessen of minder complexe zaken waarbij een gemeente zich graag laat bijstaan door een externe en deskundige predikant. Ik heb voor dit kerkenwerk ook een speciale opleiding gevolgd. Ik ben geen zakelijke manager, maar een predikant met hart voor heel de gemeente en haar leden.
Een interim-predikant kan alle predikantstaken uitvoeren: voorgaan in diensten, pastoraat, vorming & toerusting en beleid & bestuur. Afhankelijk van de opdracht verricht ik enkele van deze taken. In uw geval word ik niet ingezet voor het pastoraat.
Een interim-predikant is adviseur van de kerkenraad. Ik heb geen stemrecht. Ook kan een interim-predikant niet beroepen worden door de gemeente waar zij/hij werkt. Een interim-predikant stelt zichzelf in dienst van de gemeente. Zij/hij begeleidt de gemeente bij het zoeken naar nieuwe wegen, zodat de gemeente daarin zelf de verantwoordelijkheid kan nemen en weloverwogen keuzes maken. Een interim-predikant werkt samen met alle betrokkenen, wil oog en oor hebben voor ieders belangen, zorgen en verwachtingen, maar blijft onafhankelijk (meervoudig-partijdig).

Wat ga ik de eerste 6-8 weken doen?
De eerste 6-8 weken ga ik de situatie in de gemeente verkennen. Meerdere mensen ontmoeten. Mijn ogen en oren goed de kost geven. En me goed inwerken in de beleidsstukken en andere gegevens die er zijn. Wat betekent het trouwens om protestantse gemeente in Boxtel te zijn (wat is de context)? Voor mijn komst heeft een bezinningsproces plaatsgevonden – begeleid door ds. Marloes Meijer. Daarin zijn ook belangrijke inzichten, ideeën en wensen naar voren gekomen. Hoe kunnen we kerk naar buiten zijn? Hoe kunnen we jongeren en de middengroep betrekken? Ik probeer een beeld van de huidige situatie en de aanwezige kansen te krijgen. En wat moeten we mogelijk in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de omgeving gaan doen om ook op de langere termijn een geloofsgemeenschap met een vier- en ontmoetingsplek te kunnen blijven?
Heel wat zaken waar ik in deze verkenningsronde wat zicht op wil krijgen. De opbrengst daarvan deel ik met de kerkenraad en vervolgens ook graag met u en jou. Samen kunnen we dan kijken waaraan en hoe we de periode daarna concreet gaan werken ten goede van de protestantse gemeente Boxtel.

Spreekuur en bereikbaarheid
Ik werk in de regel op de woensdagen in/voor Boxtel. Ik hou dan van 18.30-19.15 spreekuur in de De Schakel, Clarissenstraat 18. Het spreekuur is bedoeld voor korte mededelingen, of het maken van een afspraak. Neem gerust telefonisch contact met mij op (M: 06-365 33 786)! Dat kan ook per e-mail: m.zijlstra@protestantsekerk.nl. Ik hoop dat we elkaar snel leren kennen en een goede tijd met elkaar zullen hebben.
Met vriendelijke groet, ds. Marcel Zijlstra
 
terug