Het Kerkgebouw Het Kerkgebouw

Een stukje historie

De Boxtelse protestanten kijken op een lange geschiedenis terug. Al in 1649 werd de eerste predikant benoemd. Tijdens de Reformatie namen de protestanten de katholieke Sint Petruskerk in bezit. Het kleine groepje protestanten kon die grote kerk onmogelijk onderhouden en uiteindelijk waren grote gedeelten ingestort. Nadat de grote kerk was verlaten, bood een gemeentelid zijn huiskamer aan. Daar is anderhalf jaar gebruik van gemaakt. In 1805 kon de kleine gemeente gebruik maken van het vroegere jagershuis van het kasteel Stapelen.

In 1809 bracht koning Lodewijk Napoleon een bezoek aan Boxtel. Hij gaf toestemming voor de bouw van een eigen kerkgebouw en stelde waardepapieren ter waarde van 7000 gulden ter beschikking. Daar moest een gebouw voor worden neergezet dat er ook uitzag als een kerk, zo mogelijk met een torentje.

Architect Hendrik Verhees kreeg de opdracht om een ontwerp te maken.

Toen met de bouw begonnen was, bleek dat de waardepapieren behoorlijk in waarde gedaald waren. Om de bouw toch te laten doorgaan, werd het gebouw gewoon wat kleiner gemaakt. Dat is het gebouw zoals het nu aan de Clarissenstraat staat. Op 20 december 1812 werd de kerk in gebruik genomen. Eindelijk een eigen plek voor de protestanten van Boxtel om samen te komen.


Het kerkgebouw

In 1863 werd een kleine consistorie aangebouwd. Deze werd  in 1906 afgebroken om plaats te maken voor een groter geheel. In 1959 werd een houten aanbouw geplaatst, die dienst gedaan heeft tot 2006. In 2007 zag de kerk met de glazen doorloop naar de nieuwe Schakel er weer prachtig uit.

Ook de kerk werd twee keer gerestaureerd. In 1961 werden de oude, zeer ongemakkelijke banken vervangen. Bij de tweede restauratie in 1995 werd de donkere lambrizering weggehaald en de banken vervangen door stoelen. Zo kon de ruimte voor meerdere doeleinden gebruikt worden. 

In 1996 kreeg de protestantse gemeente het angelusklokje van de zusters Ursulinen bij hun vertrek uit Boxtel. Het hangt in de klokkenstoel op het dak en wordt voor het begin van de dienst en tijdens het bidden van het Onze Vader geluid.


 

Het interieur

Bij het binnenkomen in de kerk vallen een paar dingen op. Als eerste de voor dit gebouw vrij grote preekstoel. Hij is gemaakt van eikenhout en waarschijnlijk 17de eeuws. Op de kansel een koperen lezenaar uit 1734 in bruikleen gegeven door de Hervormde Gemeente van Oss.
Bijzonder is het antieke wandbord in oud zwart met in gouden letters erop geschilderd de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Onze Vader.

Het hardstenen doopvont in de kerk is geschonken door de jonge koningin Wilhelmina.

In mei 2012 is tijdens een feestelijke kerkdienst een nieuw orgel in gebruik genomen. Het oude orgel was een geschenk van een anonieme gever en gebouwd in 1954.

Drie-eenheid
Links voor in de kerk staat het beeld "Drie-eenheid" gemaakt door de Boxtelse kunstenares Gerda Fraanje.
De drie zijden verwijzen naar de Vader - waarbij een afdruk van een hart zichtbaar is in het beeld - de Zoon - hiervoor is een kruis afgebeeld -
en de Heilige Geest - in deze zijde staat een vlam afgedrukt.

Het orgel
We hebben een nieuw orgel. Op 28 maart is dit Pels & Van Leeuwen orgel (1985) aan ons overgedragen. Op zondag 8 april 2012 is het orgel officieel in gebruik genomen in de kerkdienst. In het aansluitende Clarissenconcert heeft Kees van Houten alle mogelijkheden van het orgel gedemonstreerd.

Ons oude orgel was een geschenk van een anonieme gever, is gebouwd in 1954 en heeft dienst gedaan tot 5 februari 2012.

 

terug