Dopen


Door het water
vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel
staat er dat je
kind van het licht
mag zijn.

(Hanna Lam)

De doop is een feest!
Deze gebeurt altijd tijdens de eredienst op zondag. Daarvóór zijn meestal twee gesprekken met de doopouders, waarin de doop wordt voorbereid.

Ouders die hun kinderen willen laten dopen kunnen contact opnemen met de de scriba:
Mevr. Margré Schoondermark,
tel.: 0411-678565,
e-mail: scriba@pg-boxtel.nl 
In overleg wordt een datum vastgesteld.

Volwassenen kunnen zich natuurlijk ook laten dopen. Zij kunnen ook contact opnemen om de voorbereiding hiervan af te spreken en samen een passend moment te kiezen.
terug