Dopen Dopen

 

   

De doop is een feest! De doop gebeurt altijd tijdens de eredienst op zondag. Daarvóór zijn meestal twee gesprekken met de doopouders, waarin de doop wordt voorbereid.

Door het water
vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel
staat er dat je
kind van het licht
mag zijn.

(Hanna Lam)

Ouders die hun kinderen willen laten dopen kunnen contact opnemen met de de scriba:
M
evr. Margré Schoondermark,
tel.: 0411-678565,
e-mail: scriba@pg-boxtel.nl 
In overleg wordt een datum vastgesteld.


Volwassenen die zich willen laten dopen kunnen ook contact opnemen, om de voorbereiding hiervan af te spreken en samen een passend moment te kiezen.

 

 

 

 

 

terug