Samen aan Tafel Samen aan Tafel


Heeft u een keertje geen zin om te koken , maar wel zin in een heerlijke maaltijd, schuif aan bij een van onze tafels!

Elke maand, steeds op de maandagavond, bieden we een eenvoudige maar voedzame maaltijd, waarbij vooral het samen eten en elkaar (beter) leren kennen voorop staat.
We nodigen niet alleen de leden van onze eigen gemeente uit, maar iedereen ongeacht geloof, afkomst of leeftijd. Dus ook al bent u geen lid van onze kerkgemeenschap, maar woont u wel in de gemeente Boxtel , u bent van harte welkom!

De eerstvolgende maaltijd is op maandag 19 februari in de Schakel van de Protestantse kerk, de gemeenschapsruimte achter het Protestantse kerkje, Clarissenstraat 18 te Boxtel
U bent welkom vanaf 17.45, rond zes uur start de maaltijd, de bijeenkomst duurt tot ongeveer half acht ’s avonds.

Graag opgeven uiterlijk donderdag 15 februari via de email: samenaantafel@pg-boxtel.nl of telefonisch ná 18.00 uur bij Andrea Peters op tel.nr. 06-12224744.
Voor diegenen die moeilijk ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, zullen we een oplossing vinden voor vervoer naar en van de kerk. Wilt u dit dan melden?

We vragen een vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken, graag contant.


Kunt u deze keer niet, maar wilt u toch een keer deelnemen, de volgende bijeenkomsten zijn gepland op: 18 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni.
De werkgroep Samen aan Tafel
Protestantse kerk Boxtel
 
terug