Zondag 21 juni 2020

Zondag 21 juni 2020
Gemeente van Jezus Christus : Geloof Hoop en Liefde  en corona

Vriendin A. heeft een hond en runt  een winkel van Sinkel waar  ‘ álles te koop  is’ waarin zij al 17 jaar met hart en ziel werkt. Zij besteedt tijd en aandacht aan de mensen die bij haar in de zaak komen. Zij komen bij haar  voor de gezelligheid, om  leuke spulletjes te kopen of met vragen om advies en ondersteuning. Mensen vinden bij haar een luisterend oor en vaak een oplossing. Zij vertrouwen haar  hun zorgen toe. Zo ging het vanzelf door de tijd heen. Totdat de coronavirus er een stokje voor stak en de winkel dicht moest. Nu was dit niet zo erg omdat zij gingen verhuizen en men kon nu aan de verbouwing van het nieuwe onderkomen rustig doorwerken.
Tijdens de coronaperiode hadden mensen in Boxtel en omgeving veel tijd om eens in hun eigen huis rond te kijken en te ontdekken dat er toch wel veel overbodige spullen waren. Men ging schoonmaken, opruimen en alles klaarzetten om dit naar ‘St. Vincentius’  te brengen. De winkel ging na 2 maanden open er werden  25 mandjes klaargezet, op de grond  werden looprichtingen uitgezet en de route naar de kassa werd aangegeven.  Voorzichtig  kon de doorstroom  volgens de instructies van de regering plaats vinden. Er werd veel gegeven maar er werd ook veel gekocht.
Hoop
St. Vincentius is een organisatie die betrokken is en gevraagd wordt door overheidsinstellingen om de minder bedeelde mensen, zij die in de financiële, sociale of geestelijke problemen zitten te ondersteunen. Het bestuur bestaat uit 6 personen (waaronder vriendin) en een voorzitter. De inhoud van de winkel is bestemd voor jong en oud, arm en rijk. Een geldelijke bijdrage is mogelijk. Het is een organisatie waarin met een goede sfeer hulpverleners en vrijwilligers samen mensen in acute nood helpen door het aanbieden van mooie spullen die zij ontvangen en die zij verkopen. Soms heb je spullen  nodig om je opnieuw te huisvesten of om sport te kunnen beoefenen .
Liefde
Voor haar was de lock-down niet een ‘opgesloten zijn’. Zij vindt de vrijheid om op de situatie te reageren op een wijze die bij haar past en haar een goed gevoel geeft. Met de hond  gaat zij de stilte in, ontdekt  in haar omgeving zulke mooie plekken, voelt zich hierdoor bevoorrecht. Een auto ongeluk jaren geleden heeft haar geleerd te genieten van het moment. St. Vincentius is een christelijke naastenliefdevereniging waar aandacht voor de medemens hoog in het vaandel staat.
Barmhartigheid en goedertierenheid zijn begrippen die corresponderen in de bijbel met de eigenschappen van God  in het Oude Testament. Het wordt vaak gekoppeld aan vergeving ontvangen na een verkeerde beslissing/handeling in het leven. In het Nieuwe Testament wordt het meer met genade verbonden. “Doe  barmhartigheid in blijmoedigheid”,  zegt Paulus in de Romeinenbrief (12:1-8)  Dat is te zien. Zij straalt levenslust uit naar anderen. Empathie en inspiratie. Als het moeilijk wordt dan is haar  rode draad ‘de wal keert het schip’. Het komt goed. Het open staan voor iedereen, bereid zijn om anderen te helpen, creatief  meedenken over een oplossing, dat  zien we bij haar en ook bij Jezus . Ook Jezus werd veel gevraagd en stond voor iedereen klaar tot laat in de avond. Hij zorgde zelfs voor een maaltijd. Jezus vertelt vele gelijkenissen over het hulpvaardig zijn voor anderen waaronder de gelijkenis van de ‘barmhartige Samaritaan’ in het evangelie van Lucas 10:25-37.

Geloof
Geloof, Hoop en Liefde en corona.  Geloven is toch “God is met ons”.  ‘Het met ons zijn’ van god is de kern van wat wij mensen verlangen. In de relatie is het belangrijkste nabijheid, een fysieke nabijheid, daarom is isolement het grootste probleem. De ander halve meter in de samenleving betekent dan een hel op aarde. Samuel Wells zegt : “hebben wij ons met de sociale afstand een gif toegediend dat erger is dan de kwaal”?  Wie is wie barmhartig? God is een God van erbarmen Laten wij hem eren door voor anderen open te staan en voor hen een steun te zijn.

Wilt u meer lezen over de verbinding van het hemelse met het aardse tot fysieke nabijheid dan verwijs ik u naar een boekrecensie in Trouw 17-7-2020. Samuel Wells, Een nazaret-manifest.
terug