Beleidsplan: "Samen de toekomst tegemoet" Beleidsplan: "Samen de toekomst tegemoet"
Beleidsplan 2023-2028: Samen de toekomst tegemoet.

In de toekomst kijken is niet eenvoudig, toch heeft de kerkenraad hoofdlijnen geschetst voor de komende vier jaren, 2023-2028. Niet alles wordt hier beschreven. Meer is te vinden in de plaatselijke regeling, in het draaiboek, in het werkplan van de predikant en op de website www.pg-boxtel.nl. Na een profielschets van de gemeente worden de voornemens geschetst op het gebied van diaconaat, pastoraat, kerkdiensten, vorming en materieel beheer.

Het volledige beleidsplan vindt u hier.
terug