Beleidsplan: "Met het oog op de toekomst" Beleidsplan: "Met het oog op de toekomst"
Beleidsplan 2018-2022: Met het oog op de toekomst.

In de toekomst kijken is niet eenvoudig, toch heeft de kerkenraad hoofdlijnen geschetst voor de komende vier jaren, 2018-2022. Niet alles wordt hier beschreven. Meer is te vinden in de plaatselijke regeling, in het draaiboek, in het werkplan van de predikant en op de website www.pg-boxtel.nl. Na een profielschets van de gemeente worden de voornemens geschetst op het gebied van diaconaat, pastoraat, kerkdiensten, vorming en materieel beheer.

Het volledige beleidsplan vindt u hier.
terug