maandag 22 april 2024

Samen aan Tafel

Datum: 
 maandag 22 april 2024
Tijdstip: 
 17:45  - 19:30
Locatie: 
 de Schakel


Elke maand, steeds op de maandagavond, bieden we een eenvoudige maar voedzame
2-gangen maaltijd aan, waarbij vooral het samen eten en elkaar leren kennen voorop
staat.

We nodigen niet alleen de leden van onze eigen gemeente uit, maar iedereen ongeacht
geloof, afkomst of leeftijd.
Dus ook al bent u geen lid van onze kerkgemeenschap, maar
woont u wel in de gemeente Boxtel , u bent van harte welkom!

De eerstvolgende maaltijd is op maandag 22 april in de Schakel van de Protestantse kerk,
de gemeenschapsruimte achter het Protestantse kerkje, Clarissenstraat 18 te Boxtel
U bent welkom vanaf 17.45, rond zes uur start de maaltijd, de bijeenkomst duurt tot
ongeveer half acht ’s avonds.
Graag opgeven uiterlijk donderdag 18 april via de email: samenaantafel@pg-boxtel.nl of
telefonisch ná 18.00 uur bij Andrea Peters op tel.nr. 06-12224744.

Voor diegenen die moeilijk ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, zullen we
een oplossing vinden voor vervoer naar en van de kerk. Wilt u dit dan melden?
We vragen een vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken, graag contant.

Kunt u deze keer niet, maar wilt u toch een keer deelnemen, de volgende bijeenkomsten
zijn gepland op: 27 mei en 24 juni.

De werkgroep Samen aan Tafel
Protestantse kerk Boxtel

terug