zondag 23 mei 2021

Kerkdienst 23 mei 2021

Tijdstip: 
 10:00

Pinksteren
De dienst is te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.

De liturgie vindt u hier

Predikant: ds. T. van Brussel (Son)
Ouderling: mevr. H. Kelfkens
Organist: Hans van der Haagen
Collecte: K.i.A. - Zending
Kinderkerk: Geen Paks

terug