zondag 28 maart 2021

Kerkdienst 28 maart 2021

Tijdstip: 
 10:00

Palmpasen


Wegens een storing in de internetverbinding komt deze dienst later online.

De dienst is enkel te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.

De liturgie vindt u hier.

Predikant: mevr. P. Zweers (Waalre)
Ouderling: 
Organist: Ko Suurmond
Collecte: ZWO 40 d. project
Kinderkerk: Digitaal, meer info via jeugdwerk@pg-boxtel.nl

Uw giften voor de 40 dagen collectes zijn ook zeer welkom op NL98INGB0002583306 t.n.v. Z.W.O.-commissie Prot.Gemeente Boxtel, o.v.v. 40 dagen tijd.

terug