Privacyverklaring Privacyverklaring

Privacy en veiligheid

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat gebeurd nu eenmaal als je lid bent van onze Protestantse Gemeente. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via privacy@pg-boxtel.nl.
 

Heel veilig

Alle gegevens van jou stoppen we in het systeem van de Protestantse Kerk Nederland (PKN): LRP. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Het systeem LRP wordt ter beschikking gesteld door de PKN en voldoet aan alle wet en regelgeving. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via privacy@pg-boxtel.nl
 

Wat doen we met je gegevens

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn.

Je lidmaatschap

Je bent lid onze gemeente en daarmee wordt je ook ingeschreven bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Daarin slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, geloofsovertuiging en e-mailadres.

Vrijwilliger zijn

Als je vrijwilliger bent zul je voor meer mensen vindbaar moeten zijn. Hierbij is het nodig dat je emailadres en eventueel telefoonnummer kenbaar is bij de leden. Indien je hier liever niet je privé email gebruikt zullen wij je voorzien van een emailadres. Het kenbaar maken van je telefoonnummer is optioneel en te kiezen voor de vrijwilliger.

Deelnemer van commissies

Veel van onze leden zijn actief deelnemer van verschillende commissies. De gegevens die men hiervoor nodig heeft worden altijd opgehaald bij de deelnemers zelf.

Bloemencommissie

Vanuit de gemeente gaan de bloemen uit de dienst naar iemand uit de gemeente. In verband met het wegbrengen van de bloemen wordt er in de dienst gevraagd wie de bloemen kan wegbrengen naar het adres van de ontvanger. Hierbij noemen we geen huisnummer maar enkel de straat.
 

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij zullen je gegevens nooit verstrekken aan andere verenigingen of instanties.
 

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?

Vermoed je dat er iets niet klopt of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met de ledenadministratie.

terug