Predikant Predikant

 

Op dit moment heeft onze gemeente geen predikant.

Predikant van de Protestantse Gemeente Boxtel was tot 01-04-2020 Corrie Terlouw.

Wat doe ik?

Op het ene moment spreek ik met ouders die een kind willen laten dopen, over wat zij hopen voor hun kind, wat zij verlangen mee te geven van hun geloof. En samen met hen maak ik een mooi feest van de doopdienst. Een dag erna kan ik spreken met iemand die zich ergert aan de kerk en hoe alles daar gaat. Ook dat heeft te maken met je diepste overtuiging, hoe je als mensen met elkaar omgaat, of het iets uitmaakt dat je gelooft in God. Ik werk in het netwerk van de gemeente, samen met veel mensen. Ik ondersteun allerlei initiatieven, zoek en vind vrijwilligers, denk mee, maak beleid. Het werk als predikant vind ik een boeiend en zeer afwisselend vak.

 

‘Dienaar des Woords’.

Ik leg de bijbel uit. Ik zoek naar wat tot ons gezegd wordt, hoe de oude verhalen antwoorden geven op vragen, die ook onze vragen kunnen zijn. De predikant als tolk.

 

 

Pastoraat

Op allerlei momenten heb ik gesprekken met gemeenteleden. Soms bij vragen over geloof en kerk, vaker omdat het leven hen ernstige slagen heeft toegebracht, zoals een ziekte of een ongeval. Ik begeleid mensen in de laatste fase van hun leven en leid de uitvaartdienst.
Een belangrijke inspiratiebron is voor mij Contextueel Pastoraat. Ik laat anderen delen in die inspiratie door activiteiten zoals een lezing of een gespreksgroep.
Zie ook bij ‘Activiteiten’: Leesgroep familierelaties.

Contact opnemen voor een persoonlijk gesprek kan telefonisch: 0411-671513 of 06-1069 0569.
Wilt u doorgeven dat iemand anders behoefte heeft aan een gesprek, wilt u mij dan ook opbellen.

 

Wat meer persoonlijke geschiedenis…

Mijn wieg stond in Dordrecht, stad tussen brede rivieren. Ik sloeg mijn vleugels uit in Utrecht, studeerde psychologie en heb daar Clemens mijn echtgenoot ontmoet. Samen woonden we bijna 25 jaar in Culemborg, waar wij twee kinderen grootbrachten. Ik werkte als psycholoog, vooral met echtparen met relatieproblemen. Rond mijn 40e besloot ik mijn theologische interesse te volgen, een studie theologie en kerkmuziek aan de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van mijn studie in 2003 werd ik al snel predikant in het dorp Engelen, gemeente ‘s- Hertogenbosch. Daarnaast werkte ik als geestelijk verzorger in twee ziekenhuizen. Vanaf 4 november 2007 werk ik in Boxtel.


‘… en dan hebben we nu een psycholoog op de kansel…’

Zo sprak opgetogen een collega. Een nieuw gezichtspunt, want op mijn studiespoor langs de vele talen en verhalen van de bijbel was ik gaandeweg theoloog geworden. Toch heeft hij wel een beetje gelijk gekregen. Dat vak klinkt mee als ik vertel over personen in de bijbelverhalen, zoals Petrus, Thomas, Maria en Martha. Ik denk dat het ook meeklinkt als ik spreek over Jezus. Ten diepste gaan de bijbelverhalen steeds over personen -en hun God- en als die verhalen bij ons binnenkomen ook over onszelf. Wie er iets van wil horen, kan komen luisteren op zondag. Wie het wil nalezen: dat kan met een abonnement op de overdenking per mail. Aanvragen via caterlouw@xs4all.nl.

Kleur bekennen

Het beroep van predikant is ook interessant door de eigen keuzes die je maakt.
Muziek: onmisbaar.
Gedichten: ik werk ermee in gespreksgroepen.
Bibliodrama: ik volgde een training bibliodrama en meditatie door beweging en dans.
Beeldende kunst: verschillende projecten met beeldend kunstenaars zijn gerealiseerd (zie foto’s)
Theologische Vorming Gemeenteleden: in Eindhoven ben ik docent voor het vak ‘Kerk en Kunst’.


Contact opnemen voor een persoonlijk gesprek kan telefonisch: 0411-671513 of 06-1069 0569.
Wilt u doorgeven dat iemand anders behoefte heeft aan een gesprek, wilt u mij dan ook opbellen.

E-mail kunt u gebruiken voor allerlei afspraken en organisatorische zaken: caterlouw@xs4all.nl

 

...............................................................................................................................................................................

 

 

 

terug