Wandelen en bezinnen 9 juni 2017 Wandelen en bezinnen 9 juni 2017
Op deze dag in juni kwamen we met 9 deelnemers bij elkaar op het gastadres bij fam. Van den Bovenkamp in Sint-Michielsgestel. Na de koffie en de bezinning gingen we met  7 wandelaars op stap naar het opnieuw ingerichte beekdal met de prachtig meanderende Essche stroom nabij het landgoed Bleijendijk. Over twee meanders van de stroom ligt een kettingbrug. Voor de meesten van ons was dit een onbekend gebied. Als u er ook eens wilt wandelen kunt u er komen vanaf Halder door vlak voor de brug in de weg naar Vught het doodlopende stukje weg links in te rijden. Daar kunt u parkeren en vervolgens over de kade (dijkje) langs de stroom te gaan lopen.
Ook mogelijk is om de Eikenlaan uit te rijden en daarna het eerste weggetje (Schuilenburg) linksaf te slaan. Daarna bij de eerste kruising rechtsaf en daar meteen in de berm parkeren. Doorlopen naar het beekdal. Op de kade staat links een routebordje voor de wandeling.
 
De eerstvolgende bezinning is op 8 september in Boxtel bij fam. Janssens Baroniestraat 43. Aanvang 9.30 uur. Als u mee wilt doen: info en opgave tot twee dagen van te voren bij Anneke Jepma 0411-677597 of Nienke van Ulden 0411-610157.
 
De bezinning
Onze bezinning had te maken met het verhaal van Elly en Henk Boots. Zij vertelden uitgebreid over hun betrokkenheid bij een project in Oeganda.
Elly vroeg zich al van jongs af aan waarom er zo’n verschil was tussen arm en rijk. Ook haar opleiding op de sociale academie droeg bij aan de interesse hiervoor. Toen ze ouder werd vroeg ze zich af wat ze de rest van haar leven met die kennis en ervaring wilde doen. Het verlangen ontstond om in Afrika te gaan bijdragen aan de bestrijding van armoede.
Henk en Elly wilden niet perse een nieuw project starten maar bijdragen aan iets dat er al was. Via via kwamen ze in contact met iemand die contacten had in Oeganda. Er was daar in 2010 een Baby Care Home opgericht voor kinderen van 0 tot 4 jaar door de 26 jarige Sharon Nyanjura in het plaatsje Jinja aan het Victoria meer. Het home was voor baby’s uit arme gezinnen. Soms wees, soms met een handicap. Daartoe richtte Sharon Arise and Shine Uganda op.
 
Henk en Elly gingen eerst 3 maanden kijken en vroegen zich af wat zij konden bijdragen. De leiding stond open voor nieuwe ideeën. Hun viel op dat de kinderen wel voedsel, kleding, onderdak en medische zorg ontvingen maar verder weinig aandacht kregen. De kinderen smeekten eigenlijk om aandacht.
Het bleek dat er meer structuur nodig was om 22 kinderen behalve verzorging ook de nodige persoonlijke aandacht te kunnen geven. De plaatselijke kinderverzorgers (aunties = tantes) zouden die kunnen geven maar daarvoor was de groep kinderen veel te groot. De oplossing werd gevonden in het opdelen van de groep in kleinere groepen die dan onder verantwoordelijkheid vielen van een vaste “auntie”.  Iedere “tante” kreeg de zorg voor een eigen groep kinderen.
Twee jaar geleden zijn ze terug gegaan naar Oeganda. Er was soms te weinig geld voor eten en salarissen voor de kinderverzorgers. Een grotere sponsor uit de VS had afgehaakt. Het voortbestaan van het Baby Care Home kwam in gevaar. De plaatselijke helpers kregen af en toe geen salaris uitbetaald maar zij gingen toch door met hun werk.
 
Henk en Elly richtten met ex vrijwilligers de stichting Arise and Shine Netherlands op die nu zorgt voor een structureel sponsorbedrag van € 550 per maand. Alle bijdragen naast andere inkomsten helpen mee om het project in Oeganda op den duur zelfvoorzienend te maken.
Arise and Shine Uganda heeft in Jinja: het baby Care Home voor kinderen tot 4 jaar. Er is een plaatselijk restaurant waarvan de winst naar het kinderhome gaat. In de regio is een eigen basisschool opgericht en er zijn projectgroepen voor het maken van sieraden, het leren naaien of weven. Dit om gezinnen een inkomen te laten verdienen. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten om gezinnen kleiner te laten worden.
Oeganda heeft 38,4 miljoen inwoners, het kent een kleine rijke bovenlaag, een geringe middengroep en veel arme mensen.
37 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens.  84% is Christen en 12% behoort tot de Islam.
 
Het doel van Arise and Shine Netherlands (zie www.ariseandshinenetherlands.com ) is:
Een goede lokale organisatie ondersteunen die op dit doel is gericht.
Dat doen ze:
- Door te zorgen dat er iedere maand geld is om de 'aunties' (kinderverzorgers) van het Baby Care Home van Arise and Shine Uganda salaris te bieden.
Waarom doen ze dat?
- Omdat ze Oegandese kinderen een toekomst willen bieden.
- Omdat ze vinden dat het hartverwarmende werk van Arise and Shine Uganda moet doorgaan.
- Omdat de aunties die voor Arise and Shine Uganda werken, hun inkomen nodig hebben voor hun eigen gezin en verder om kansarme en kwetsbare Oegandese kinderen een toekomst te geven.

 
Tot slot wie is Sharon Nyanjura ?
Sharon is zelf ook opgegroeid in een kinderthuis. Ze was pienter en heeft zelfs een universitaire opleiding gedaan dankzij steun uit de westerse wereld. Toen ze in haar dorp terug kwam vroegen de dorpsgenoten haar; “wat kun je voor ons doen ?”
In haar dorpje was geen school. Zij besloot om met haar opleiding iets te doen voor haar regio / haar land. Ze richtte het Baby Care Home op met medische zorg voor kinderen van 0- 4 jaar. Daarna zouden de kinderen teruggaan naar hun families. Sharon is een krachtige persoonlijkheid.
Zoals meestal kent zo’n goed project ups en downs maar er is meer hulp gekomen (zie bovenstaande tekst).
 
Verlag:  Joop van den Bovenkamp.
 
terug