Uitnodiging basiscursus geloven

Uitnodiging basiscursus geloven
Zou het niet fijn zijn om wat meer te weten… om meer houvast of richting te vinden in je geloof? Een cursus misschien, over de bijbel, over wat het betekent om te geloven? Deze vraag kwam van verschillende mensen die meededen aan activiteiten van de protestantse gemeente. Dit gaat binnenkort beginnen.

We gebruiken een boek, Ontmoetingen met God. Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen. We beginnen steeds met een maaltijd, daarna volgt een inleiding door iemand uit de gemeente. In de groep wordt hierover doorgepraat. Er zijn ook illustraties uit de beeldende kunst. De afsluiting is een meditatief moment met een afbeelding of een gedicht.

Plaats: De Schakel, Clarissenstraat 18 Boxtel.
Data: een serie vrijdagavonden, maaltijd om 18.30, programma tot 21.30. En een zaterdag.

Geloven is altijd anders: 8 november 2019
God ervaren door 3000 jaren: 22 november
Jezus ontmoeten: 6 december
Geloven met een kruis: 10 januari 2020
Inspiratie vinden (zaterdag 10.00-15.00): 25 januari
Stilte zoeken, basis weten: 31 januari
Een manier van leven: 14 februari
Uitzicht houden: 6 maart

De cursus is zo opgezet, dat iedereen er iets mee kan, ook wie geen kerkelijke achtergrond heeft. Je kunt vrienden of kennissen uitnodigen om samen de cursus te doen.
Voel je ervoor, laat het weten. Eerst nog meer erover horen is natuurlijk ook prima. De cursus start als er genoeg deelnemers zijn, een groep van 8 tot 12 personen.

Kosten: Je schaft zelf het boek aan, nieuw b.v. bij Bol.com € 15,49, of tweedehands.
Voor het eten verdelen we het werk en de kosten onderling.
Voor de cursus wordt geen entree gevraagd, je kunt een vrijwillige bijdrage geven.

Informatie en aanmelding bij:
Corrie Terlouw (predikant): caterlouw@xs4all.nl (06-1069 0569) en
Marianne van Krimpen (organisatie): mariannevankrimpen@gmail.com (06-1238 4584).
 
terug