Taize Vieringen Taize Vieringen
Bij deze speciale bijeenkomsten komen verschillende mensen samen om themas te bespreken en te luisteren naar muziek en lezingen.
De eerstvolgende Taizeviering wordt hieronder weergegeven:

Op vrijdagavond 17 november is er weer een Taizéviering in onze kerk. De viering begint om 19.00 uur.
We luisteren naar de woorden uit Handelingen 17 en horen hoe Gods woord mensen die heel verschillend zijn, samen brengt. Dat is een actueel thema nu we leven in een wereld met steeds meer onbegrip en onderling wantrouwen.
We  zingen samen met het koor Lencante van de Theresiakerk uit Lennisheuvel. De pianist is Tom Baars. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Schakel. U bent van harte welkom!
terug