Startzondag 8 september 2019 Startzondag 8 september 2019
Wij vieren de start van het nieuwe kerkseizoen dit jaar niet in de kerk. Maar we zijn te gast bij Marianne en Tonny van Krimpen, Glasvenseweg 2.
Ook starten we op een andere tijd en wel om 10.30 uur met o.a. een dienst en een picknick.
We vieren deze dag buiten, wilt u hier met uw kleding rekening mee houden?

Voor de organisatie van deze dag  is het fijn als we weten op hoeveel personen we ongeveer kunnen rekenen. U kunt zich hiervoor opgeven via de intekenlijst in de kerk, of bij de scriba  via mail of per telefoon.
Heeft u vervoer nodig of wilt u mensen meenemen dan kunt u dit ook aangeven.
 
terug