Startzondag 2020

Startzondag 2020
Zondag 13 september 2020 is het zover: de jaarlijkse startzondag vindt plaats. Helaas is het gezien de omstandigheden een andere startzondag dan dat we oorspronkelijk gehoopt hadden. Lunchen, gezamenlijk koffiedrinken, een spel spelen, het is allemaal lastig en bijna niet uit te voeren dit jaar.
Maar gelukkig zijn er ook goede dingen te melden:
We willen graag een kerkdienst houden, met jong en oud aanwezig, fysiek in de kerkdienst op inschrijving, en op afstand betrokken via youtube en andere moderne communicatiemiddelen. Het wordt net als andere startzondagen, een dienst van en voor de gehele gemeente. Iedereen kan, als hij of zij zich daartoe geroepen voelt, actief meedoen.

Het thema dit jaar luidt: ‘Het goede leven’ – ‘Leven in het perspectief van Gods licht’. Dat het leven niet vanzelfsprekend Goed is, ervaart de hele wereld op dit moment. Dat maakt dat het thema dit jaar ontzettend actueel is. Wat is ‘Het goede leven?’ voor jou, voor u?  We lezen deze zondag uit Psalm 1 en uit Romeinen 12.  Ook raken we aan het scheppingsverhaal met 2 bomen: de boom van leven en de boom van het kwaad.

Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving, signaleert scriba van de Protestantse Kerk ds. René de Reuver. “Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar welvaart garandeert geen goed leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen. Het coronavirus bedreigt ons allemaal."

Tijdens de startzondag proberen we met elkaar het begrip ‘Het goede leven’ in het Juiste perspectief te zetten. Uw inbreng over goed en kwaad is hierbij belangrijk.  Hoe kunt u meedoen?
  • U kunt zich aanmelden om fysiek aanwezig te zijn in de dienst  via aanmeldenkerkdienst@pgboxtel.nl  voor vrijdagavond  11 september 19.00 uur.
  • Wanneer u niet fysiek aanwezig kunt zijn, kunt u de dienst volgen via het YouTube kanaal van de Protestantse Gemeente Boxtel. De link hiervoor is te vinden op de website van onze gemeente en via onze facebookpagina.
  • We verzoeken u in beide gevallen alvast eens na te denken over wat voor u het begrip ‘Het goede leven’ betekent. Maar ook over de vraag hoe u onrecht en kwaad in de wereld ervaart.
  • Mensen die op afstand de dienst met ons meebeleven kunnen tijdens de dienst de vragen beantwoorden via www.menti.com . De code is: 7808142. Verder wijst het zich dan vanzelf. 
  • U kunt zodra de vragen tijdens de dienst aan bod komen, uw antwoorden invullen of aanvullen.  Deelname is verder geheel anoniem.
De kinderen vinden hier de kleurplaat voor vandaag. 

Wij bidden voor een gezegende en passende startdienst verbonden met zoveel mogelijk gemeenteleden. Samen staan we sterk en samen zijn we Kerk.

Vriendelijke groet,

Angelique Otten en Henrike van Ruremonde
 
terug