STARTZONDAG 12 SEPTEMBER

STARTZONDAG 12 SEPTEMBER
Nu er weer meer mogelijk is, denken we ook na over de invulling van de Startzondag  op 12 september a.s. We gaan nog uit van de 1,5 meter afstandsregel al hopen we dat die dan niet meer geldt, zodat nog meer mensen aan deze start van het nieuwe seizoen mee kunnen doen.
Ook de kinderen zijn van harte welkom.

Voorlopig programma: 
10 uur -  Ontmoeting bij ‘feestelijke’ koffie, thee en limonade. 
                Bij mooi weer buiten , anders verdeeld over kerk en Schakel.
10.30   -  Start van een feestelijke muziek/zang dienst voor iedereen -  van  
                 jong tot oud(er).
11.30   -  Afsluiting met een hapje en drankje - een lunch zoals andere
                jaren gebruikelijk lijkt (nu) nog niet mogelijk.

De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden maar het (jaar)thema is al wel bekend: ‘VAN U IS DE TOEKOMST’

    
   VRAAG AAN U
   Nu we zo lang niet hebben kunnen  
   zingen in de kerk, zijn we benieuwd 
   welk lied of welke muziek u het meest  
   gemist heeft of het mooist vindt. 

   Geef de titel door aan de scriba via:  
   scriba@pg-boxtel.nl of 0411 678565

    Wie weet hoort u het terug in de dienst.


U moet zich zoals gebruikelijk bij de reguliere diensten ook nu aanmelden als u mee wilt doen (aantal volwassenen, aantal kinderen en tel. nr.) Graag op tijd (liefst in het begin van de week) doorgeven i.vm. voorbereidingen en inkoop.

 
terug