START KERKDIENSTEN PER 5 JULI 2020 START KERKDIENSTEN PER 5 JULI 2020

Na een lange tijd zonder kerkdienst gaan we weer van start op zondag 5 juli, zoals gebruikelijk om 10 uur. De dienst is ook live te volgen via de link op onze website.

Wij vinden het fijn dat we na zo’n lange periode zonder de vertrouwde bijeenkomsten op zondag, weer als gemeente samen de dienst mogen vieren in ons kerkje.
We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde en willen als kerk daarin onze verantwoordelijkheid nemen. We willen volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar.
Dit willen wij  natuurlijk op een veilige manier doen en zo bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus en aan het beschermen van de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om alles te organiseren. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van alle bestaande  en eventueel nieuwe richtlijnen.
Houdt u de website en de kerkberichten in Brabants Centrum in de gaten voor nieuwe informatie de komende tijd. Bij vragen kunt u contact opnemen met de scriba.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Boxtel,
Margré Schoondermark, scriba 

Hieronder vindt u alle regels waaraan u/wij ons moeten houden. Dit zal van ieder van ons de nodige aanpassingen vergen. Leest u ze a.u.b. zorgvuldig door en houdt u zich eraan. Want alleen samen kunnen we zorgen voor veilige samenkomsten.

aanmelden bezoek kerkdienst is verplicht:
 • Als u de kerkdienst wilt bezoeken dient u zich uiterlijk voor vrijdagavond 19.00 uur aan te melden, ook graag uw telefoonnummer doorgeven, via email: aanmeldenkerkdienst@pg-boxtel.nl of bel naar de scriba tel. 0411 678565 of 06-201 173 64. Er zijn maximaal 24 plaatsen beschikbaar, op volgorde van aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn komen die als eerste op de lijst voor de volgende week. Na aanmelding krijgt u een bevestiging. Graag om 9.55 u. binnen i.v.m. de uitzending van de dienst via YouTube. De dienst is te volgen via de link op onze website www.pg-boxtel.nl
 • Tot 13 september is er voor de kinderen geen oppas en Paks.  Zij zijn van harte welkom in de dienst Er is ook materiaal aanwezig waarmee de kinderen op hun eigen stoel aan de slag kunnen.
 • Er is een collecte bij het uitgaan van de kerk.  Collectebonnen hebben onze voorkeur.
U kunt deze bestellen bij aanmelding. Bonnen gaan per vel 10 x 1 euro of 10x 2 euro. Betalen via bankrekening NL54 RABO 0168 8820 00 t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. collectebonnen. De bonnen liggen dan voor u klaar bij het begin van de dienst.

aankomst bij de kerk:
 • Fietsen via de Clarissenstraat langs de Schakel in de rekken plaatsen, dan via de straat naar de hoofdingang van de kerk lopen en aansluiten. Voetgangers lopen via hoofdpad
 • Voor de kerkdeur wachten, op 1,5 m. afstand van elkaar, tot u geroepen wordt. Er wordt gevraagd naar klachten, koorts, verkoudheid enz. Als er klachten zijn, mag men niet naar binnen.
 • Handen reinigen met desinfecterende handgel is verplicht
 • Er is geen garderobe, jas aan houden of op rugleuning.

tijdens kerkdienst:
 • Direct gaan zitten en niet rond lopen, er zijn geen kussentjes, liedboeken en bijbels (evt. zelf meebrengen)
 • Stoelen mogen niet verplaatst worden.
 • Er mag niet gezongen worden. Neuriën kan wel.
 • Na de zegen weer gaan zitten.
 • Coördinator geeft daarna aan wie er weg kan, de kerk verlaten via hoofdingang.
 • Fietsers gaan meteen linksaf naar de fietsen en de Clarissenstraat.
 • Voetgangers gaan via het hoofdpad naar de straat
 • Let hierbij op de 1,5 m. afstand en blijf niet staan praten zodat iedereen veilig weg kan
 • Voor ouderen en kwetsbare mensen is het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven en grote groepen te vermijden als u in de risicogroep valt. Helaas kunnen wij door alle richtlijnen ook niet de helpende hand bieden aan mensen die dat fysiek nodig hebben.

Algemene huisregels:

 • Aanmelden bezoek kerkdienst verplicht. Bij klachten blijft u thuis.
 • Volg de aangewezen looproutes. Houd 1,5 meter afstand, huisgenoten mogen bij elkaar.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst is verplicht
 • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.
 • Er is geen garderobe, jas bij u houden. Er zijn geen kussentjes, liedboeken en bijbels.
 • Het bezoek aan het toilet tot een minimum beperken.
 • Zingen is vooralsnog niet toegestaan.
 • Bij verlaten kerk gaan fietsers linksaf naar de fietsen, voetgangers vertrekken via hoofdpad.
 • Houd hierbij 1,5 meter afstand en blijf niet staan praten.
terug