Samen aan Tafel bijeenkomst Samen aan Tafel bijeenkomst
Op maandag 24 april a.s. organiseren we weer een gezamenlijke maaltijd in de Schakel, de gemeenschapsruimte achter het Protestantse kerkje, Clarissenstraat 18 te BoxtelWe bieden een eenvoudige maar voedzame maaltijd, waarbij we niet alleen de leden van onze eigen gemeente willen uitnodigen. We zijn van mening dat het samen eten voor iedereen is, ongeacht geloof, afkomst of leeftijd. Dus ook al bent u geen lid van onze kerkgemeenschap, u bent van harte welkom!

U bent van harte welkom bij de komende maaltijd van ons project Samen aan Tafel
De deur is open vanaf 17.45, rond zes uur start de maaltijd, de bijeenkomst duurt tot ongeveer half acht ’s avonds.

U kunt zich opgeven via de email: samenaantafel@pg-boxtel.nl  of telefonisch
ná 18.00 uur bij Andrea Peters 06-12224744. Graag vóór 20 april aanmelden.
Indien u beperkingen heeft qua dieet, wilt u dat dan tegelijkertijd ook aangeven?
We vragen een vrijwillige kleine bijdrage om de onkosten te dekken, graag contant.
Wellicht tot ziens op 24 april!!

De werkgroep Samen aan Tafel


 
terug