Kerkdiensten zonder publiek Kerkdiensten zonder publiek
Geachte gemeenteleden, gasten,
 
Op dinsdag 15 december is ons land in een lockdown gekomen als gevolg van het grote aantal besmettingen dat ons brengt in de situatie die wij hebben gekend in de maanden maart en april.
Hierop kwam een aangescherpt advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) om zoveel mogelijk thuis te blijven en de kerkdiensten via de digitale middelen bij te wonen.
 
Het CIO voert regelmatig overleg met de minister van Justitie en Veiligheid, tevens belast met de verhoudingen met kerkgenootschappen en andere religieuze organisaties en als zodanig ook minister van ‘Eredienst’ , te weten minister Ferd Grapperhaus. Met hem wordt de actuele stand van zaken besproken op basis waarvan het CIO vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een standpunt bepaalt en met een advies naar de aangesloten kerkgenootschappen komt.
 
Als kerken hebben wij een bijzondere positie die grondwettelijk is vastgelegd. Daar wordt veel over gesproken in de politiek en de media. Waarom geldt voor de kerken een uitzondering? Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid die wij in ons land van groot belang achten. Maar tegelijkertijd ontslaat dat de kerken niet van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren met de gehele samenleving.
 
De kerkenraad heeft daarom besloten de komende tijd, in ieder geval tot 19 januari, alle kerkdiensten en bijeenkomsten in en om onze kerk te annuleren.
Alle diensten zullen wel digitaal te volgen zijn via de link op onze website www.pg-boxtel.nl
Dat is een ingrijpend besluit, maar dat hebben we genomen vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor de samenleving in het algemeen en voor het inperkenvan de gezondheidsrisico’s in het bijzonder. 
 
We zullen u als kerkenraad op de hoogte houden van belangrijke veranderingen en besluiten. 
 
Wij proberen nu en in de toekomst om zoveel mogelijk mensen via email op de hoogte te stellen.
Wij gaan natuurlijk zorgvuldig met uw gegevens om, zie ook: http://www.pg- boxtel.nl/privacyverklaring
Mocht u hier alsnog bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit melden via: privacy@pg-boxtel.nl
 
Namens de kerkenraad van de Protestante Gemeente Boxtel wens ik u Gezegende Kerstdagen toe,
 
Margré Schoondermark, scriba PG-Boxtel
 
Op onderstaande dagen is er wel een kerkdienst , maar zonder publiek. De diensten zijn digitaal te volgen via de link op onze website www.pg-boxtel.nl
 
Zondag 20 december 10.00 dienst op 4e Advent wordt geleid door ds. T. van Andel uit Valkenswaard. Organist is Jan Hermens.
Donderdag 24 december 17.00 Kinderkerstfeest.
Donderdag 24 december 21.00 Kerstnachtdienst geleid door ds. P. Molenaar uit Vught. Organist is Hans van der Haagen.
Vrijdag 25 december 10.00 wordt de feestelijke dienst op 1e kerstdag geleid door mevr. ds. B. v. Litsenburg uit Eindhoven. Organist is Ko Suurmond.
Zondag 27 december 10.00 is er geen kerkdienst!
terug