zondag 12 februari 2017

Kerkdienst en lunch: “Heb uw vijanden lief” zo 12 feb 2017

Tijdstip: 
 10:00  - 12:45

Predikant: mevr.ds. C. Terlouw (Boxtel)
Ouderling: Mevr. Wassenaar
Organist Dhr. Suurmond
Collectie: Hospice Boxtel
PAKS: Lange Paks (Anke Nagtzaam)
Aansluitend Koffie en thee

In onze gemeente doen we al jaren mee aan de Maand van de Spiritualiteit. Dit jaar is het thema: compassie, het vermogen om medeleven te hebben met anderen, om verdriet en vreugde te delen. Er is een klein boekje uitgebracht met de titel “Heb uw vijanden lief”, door Rosita Steenbeek. Een actueel en uitdagend onderwerp, dat ons brengt bij veel ontevredenheid en ‘korte lontjes’, maar ook bij de eenvoudige vraag ‘en hebben wij dan vijanden…?’. Het is een citaat van Jezus. Overvraagt hij ons niet? Het wordt een kerkdienst, waarin verschillende mensen iets zullen vertellen over compassie. Daarna wordt voor koffie gezorgd en gaan we met elkaar in gesprek. Vervolgens sluiten we om 12.00 uur af met een gezamenlijke lunch, waarin je met je tafelgenoten je ‘compassie’ kunt delen.
 
Voor deze kerkochtend is iedereen welkom, ook mensen die anders niet in de kerk komen. Wie wil lunchen moet zich van tevoren aanmelden per email: taede.zandstra@ziggo.nl

terug