zondag 29 oktober 2017

Kerkdienst 29 oktober 2017

Tijdstip: 
 10:00

Predikant: ds. D. Strasser (Son)
Ouderling: Dhr. Springer
Organist: Dhr. Suurmond
Collectle: Kerk in Actie: Hervormingsdag 500 jr.
PAKS: Lange PAKS (Anke Nagtzaam) Meer info zie: PAKS

terug