vrijdag 25 december 2020

Kerkdienst 25 december 2020

Tijdstip: 
 10:00

1e Kerstdag

De dienst is enkel te volgen via ons YouTube-kanaal: YouTube

Predikant: mevr.ds.B. v.Litsenburg (Eindhoven)
Ouderling: mevr. T. v. Leenen
Organist: Ko Suurmond
Collecte: K.i.A. Kinderen in de knel
Kinderkerk: Geen Paks

Liturgie:
Kerstmorgen 2020 Boxtel

Welkom
Zingen 477: 1,2,3
Votum en groet
Drempelgebed
Kyriegebed
Zingen: 471
Zondagsgebed
Lezen: Jeremia: 23: 5-8
Zingen: 473
Lezen: Johannes 1: 1-14
Overweging
Orgelspel
Voorbeden met acclamatie 368c
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied: 481
Wegzending en zegen
 

ilt u ook bijdragen aan een van de collectedoelen of het plaatselijk kerkenwerk?

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL54 RABO 0168 8820 00 t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. het collectedoel.

terug