donderdag 24 december 2020

Kerkdienst 24 december 2020

Tijdstip: 
 21:00

Kerstavond

De dienst is enkel te volgen via ons YouTube-kanaal: YouTube

De liturgie vindt u hier onder maar ook in deze link.

Predikant: ds. P. Molenaar (Vught)
Ouderling: mevr. M. Schoondermark
Organist: Hans van der Haagen
Collecte: Vincentius Boxtel
Kinderkerk: Geen Paks


Liturgie Kerstavonddienst 24 december 2020    Prot. Kerk Boxtel

Welkom/ aansteken kaars door de ouderling

Zingen: lied 477: 1, 2 en 4 

Drempeltekst

Bemoediging en groet

Gebed voor de Kerstavond

Lezingen:

1e lezing: 
uit de profetie van Jesaja 8: 23b - 9: 1-6 
Zingen: lied 482: 3 

Lezingen uit Kerstevangelie:
   
Lucas 2: 1-7  
Zingen: lied 476: 1 

Lucas 2: 8-14
Zingen: lied 476: 3 

Lucas 2: 15-20
Zingen: 

Overdenking

Zingen: lied 454
Dankgebed 

Gedicht:  Even wat beschutting  

Slotlied:  lied 486

Slottekst
Uitzending en zegen

Zang:  lied 487

Wilt u ook bijdragen aan een van de collectedoelen of het plaatselijk kerkenwerk?

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL54 RABO 0168 8820 00 t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. het collectedoel.

terug