zondag 20 november 2022

Kerkdienst 20 november 2022

Tijdstip: 
 10:00

laatste.zondag v.h.kerkelijk jaar De dienst is tevens te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.

Predikant: mevr. Angelique Otten (Liempde)
Ouderling: mevr. H. Kelfkens
Organist: Thom Baars
Collecte: Onderhoud begraafplaats

Orde van de dienst:


Muziek
Inleiding kerkenraad/  aansteken kaars.
Zingen psalm 42 : 1. Evenals een moede hinde

Bemoediging / stilte/ groet
Zingen lied 221: 3 zo vriendelijk en veilig als het licht

 Kyrie , smeekgebed/ Heer ontferm U,
Gloria / zingen lied305 : 1 alle eer en alle glorie

Tijd voor de Kinderen

Nagedachtenis/ namen noemen/ kaarsje aansteken

 De bijbel open / de Heer zal bij u zijn/ de Heer zal u bewaren  
Gebed bij de opening van de schriften

Lezingen:
Deuteronomium 34: 1 - 12
Zingen lied 753 : 1,2,3,6 er is een land van louter licht
Lucas 21 : 5. - 11
Acclamatie

Preek

Muziek Albioni  of ander gelijksoortige muziek
Zingen lied 791 : 1 - 6. Liefde eenmaal uitgesproken

Bidden en delen
Mededelingen/ collecte

Gebeden Beantwoord met lied 368j  Heer hoor ons bidden, laat komen uw rijk
Gebeden/ dankgebed / voorbeden/ stilgebed
Onze Vader amen

Wegzending en zegen
Slotlied 747 :1, 2 eens komt de grote zomer
Zegen /
Amen, amen, amen 🙏

terug