zondag 14 maart 2021

Kerkdienst 14 maart 2021

Tijdstip: 
 10:00

De dienst is enkel te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.

De liturgie vindt u hier.

Predikant: ds. P. Molenaar (Den Bosch)
Ouderling: mevr. T. v. Leenen
Organist: Hans van der Haagen
Collecte: ZWO 40 d. project
Kinderkerk: Digitaal, meer info via jeugdwerk@pg-boxtel.nl

Uw giften voor de 40 dagen collectes zijn ook zeer welkom op NL98INGB0002583306 t.n.v. Z.W.O.-commissie Prot.Gemeente Boxtel, o.v.v. 40 dagen tijd.

terug