zondag 14 augustus 2022

Kerkdienst 14 augustus 2022

Tijdstip: 
 10:00

De dienst is tevens te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.

De liturgie vindt u hier.

Predikant: mw. ds. Corrie Terlouw (Boxtel)
Ouderling: mevr. M. Schoondermark
Organist: Hans v. der Haagen
Collecte: K.i.A. Zending

terug