zondag 13 juni 2021

Kerkdienst 13 juni 2021

Tijdstip: 
 10:00

Aanmelden via aanmeldenkerkdienst@pg-boxtel.nl, als het niet anders kan via tel 0411-678 565 of 06-201 17 316. Wilt u uw naam vermelden, het aantal personen waarmee u aanwezig zal zijn en uw telefoonnummer.
Aanmelden kan voor vrijdagavond 19.00 uur. Na aanmelding krijgt u een e-mail ter bevestiging. Wanneer alle plaatsen bezet zijn, nemen we ook contact met u op.
De dienst is tevens te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.


Predikant: mevr. ds. A. Bremmer (Boxtel)
Ouderling:
Organist: Hans van der Haagen
Collecte: St. Nabij Boxtel
Kinderkerk: Paks (Nicole)


Liturgie:
MUZIEK 
 
 
 
AANSTEKEN KAARS 
 
 
 
PSALM OF INTREDELIED (de gemeente gaat staan): 601:1,2 
 
 
 
BEMOEDIGING
 
 
 
Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 
en het werk van zijn handen niet loslaat. 
 
  
 
STILTE 
 
 
 
 GROET (de gemeente gaat weer zitten) 
 
  
 
LIED, 601:3 
 
 
 
 KYRIE, een smeekgebed voor de nood van de wereld 
 
.....daarom bidden wij U om ontferming:
 
Heer ontferm u 
 
Heer ontferm u 
 
 
 
Christus ontferm u 
 
Christus ontferm u 
 
 
 
Heer ontferm u 
 
Heer ontferm u 
 
 
 
GLORIAlied: 713:1,2,5 
 
 
 
GROET 
 
 
 
De Heer zal bij u zijn. 
 
De Heer zal u bewaren.
 
 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN
 
 
 
LEZINGEN
 
 
 
Jesaja 55:1-5 
 
 
 
Lied 382:1,2 
 
 
 
Marcus 4:26-34 
 
 
 
765: 1,2,4,5
 
 
 
PREEK 
 
 
 
MUZIEK 
 
 
 
LIED: 978:1,2,4
 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
 
 
COLLECTE 
 
 
 
DANKGEBED 
 
 
 
VOORBEDEN, 
 
telkens beantwoord met: Heer onze Heer, wij bidden u verhoor ons
 
 
 
STIL GEBED 
 
 
 
ONZE VADER 
 
 
 
 SLOTLIED: 65:1,5,6
 
 
 
ZEGEN
 
beantwoord met: gezongen Amen 
 
  
 
MUZIEK 

terug