zondag 6 maart 2022

Kerkdienst 06 maart 2022

Tijdstip: 
 10:00

Aanmelden is niet meer nodig.
De dienst is tevens te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.


Predikant: ds. Borger (Waalre)
Ouderling: Mevr. T. v. Leenen
Organist: Hans v. der Haagen
Collecte: Kerk in actie giro 555 Noodhulp Oekraïne

terug