zondag 4 september 2022

Kerkdienst 04 september 2022

Tijdstip: 
 10:00

De dienst is tevens te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.

De liturgie is te vinden onder deze link.

Predikant: mevr.ds T.van Montfoort (Utrecht)
Ouderling: dhr. P. Springer
Organist: Thom Baars
Collecte: K.i.A. Werelddiaconaat

terug