zondag 4 februari 2018

Kerkdienst 04 februari 2018

Tijdstip: 
 10:00

In het kader van Maand van de Spiritualiteit
Predikant: mevr.ds. C. Terlouw (Boxtel)
Ouderling: Dhr. Zandstra
Organist: Hans van der Haagen
Collecte: KerkinActie:Werelddiaconaat
Kinderkerk: Korte paks (Henrike van Ruremonde)

Dit is een bijzondere kerkdienst - inspiratieochtend van 10.00-12.30 uur, rondom het thema van de maand van de spiritualiteit “Opnieuw beginnen”.  Het essay ‘Sterrenstof’ van Daphne Deckers draagt onderwerpen aan. Daarna zullen enkele gemeenteleden vertellen over eigen ervaringen met ‘Opnieuw beginnen’ en u uitnodigen tot reacties . De ochtend wordt afgesloten met een lunch. Voor de organisatie en inkoop is het prettig om te weten hoeveel mensen er mee lunchen. Heeft u zich al opgegeven? Er ligt een intekenlijst achter in de kerk. U kunt zich ook opgeven bij Taede Zandstra,  taede.zandstra@ziggo.nl Vrije gift na afloop.

terug