zondag 3 juli 2022

Kerkdienst 03 juli 2022

Tijdstip: 
 10:00

De dienst is tevens te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.

De liturgie vindt u hier


Predikant: ds. Borger (Waalre)
Ouderling: mevr. T. v. Leenen
Organist: Hans v. der Haagen
Collecte: K.i.A. werelddiaconaat

terug