Gemeenteberaad

Gemeenteberaad
UITNODIGING GEMEENTEBERAAD
‘MET HET OOG OP DE TOEKOMST’
Graag nodigen wij u, als gemeente,  uit voor overleg over de toekomst van onze Protestantse Gemeente in Boxtel en wel op zondag 4 maart na de kerkdienst.
We hebben als kerkenraad een nieuw beleidsplan gemaakt voor de komende vier jaar. Over de hoofdpunten willen we met u van gedachten wisselen, vertellen waar onze gedachten naar uitgaan Maar ook horen welke ideeën of behoeftes er bij u als gemeente leven.

We willen ook de komende jaren een gemeente zijn waar we, in het licht van het Evangelie,  kerk zijn in woord en daad. Waar we omzien naar elkaar in verbondenheid met jong en oud. Waar we misschien hier en daar wat grenzen los laten waar ook nieuwkomers zich thuis voelen.
 
We hebben plannen, maar kunnen alleen  hier aan werken als we gesteund en ondersteund worden door de gemeente. Maar bovenal hebben we Gods steun nodig en daarop vertrouwend gaan we als kerkenraad aan de slag de toekomst tegemoet.
 
Dus hartelijk welkom op het gemeenteberaad op zondag 4 maart na de dienst
 
 
terug