GEMEENTEAVOND 15 FEBRUARI - OP WEG NAAR DE TOEKOMST GEMEENTEAVOND 15 FEBRUARI - OP WEG NAAR DE TOEKOMST
GEMEENTEAVOND 15 FEBRUARI - OP WEG NAAR DE TOEKOMST
Gemeenteleden, gasten,
graag willen wij u uitnodigen voor de tweede van een serie gemeenteavonden op
DINSDAG 15 FEBRUARI OM 19.30 UUR IN DE KERK
Wij willen u vragen zich aan te melden voor deze avond via: scriba@pg-boxtel.nl.    
Graag doorgeven met hoeveel personen u komt, dit i.v.m. de stoelopstelling in de kerk.
Ds. Marloes Meijer zal ons als gemeenteadviseur in dit proces begeleiden.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Margré Schoondermark, scriba Protestantse Gemeente Boxtel

Op weg naar de toekomst

Zoals u eerder in Tertius heeft kunnen lezen, werken we met een meedenkgroep en een aantal gemeenteavonden. Eind oktober kwam de meedenkgroep voor het eerst bij elkaar. Op 11 november was ook  de eerste gemeenteavond. Nu is het tijd voor de volgende gemeenteavond en wel op 15 februari om 19.30 in de kerk.
De meedenkgroep heeft verder nagedacht naar aanleiding van de gesprekken tijdens de gemeenteavond. De ingeslagen richting is die van ‘kerk naar buiten’, met nadruk op de generaties die nu ontbreken (20-60’ers). Hen zou de gemeente weer willen ontmoeten en op gelijkwaardige wijze van elkaar leren. Dat is een gedeeld verlangen én het is nodig om überhaupt toekomst te hebben als gemeente. De meedenkgroep verkent welke samenwerkingen daarin mogelijk zijn en bekijkt wat financieel en inhoudelijk wenselijk is. Daarover hoort u meer op deze tweede gemeenteavond, waarop we verder gaan met nadenken over de toekomst.
Weet je van harte welkom, iedereen kan mee denken en praten. De gebruikte werkvormen / gespreksvormen zullen afhankelijk van de (on)mogelijkheden die corona met zich meebrengt, worden ingezet. Als u zich alvast wat wilt voorbereiden, kunt u eens in uw omgeving op zoek gaan naar iemand tussen de 20 en 60 jaar oud en vragen wat diegene gelooft. Gewoon informerend, en natuurlijk mag je delen wat je zelf gelooft. De vraag is dus niet ‘waarom ben je niet in onze kerk?’, maar gewoon heel open ‘wat geloof jij eigenlijk?’. Je zult zien, als je samen durft te zoeken naar antwoorden, ontstaat er vanzelf een boeiend gesprek. Die ervaringen bespreken we graag op de gemeenteavond. En: uiteraard zijn alle mensen onder en boven de zestig daar ook van harte welkom 😊
Ik hoop u te ontmoeten op 15 februari. Want in dit traject is het belangrijk dat u meedenkt, mee praat en mee doet.
Marloes Meijer
www.marloesmeijer.com
terug