De cantorij zingt op zondag 4 december! De cantorij zingt op zondag 4 december!
Toen de cantorij in november 2021 feestelijk afscheid nam van Ko Suurmond als vaste begeleider en van Monique Joosten als dirigent, leek dat ook wel het afscheid van de cantorij. Ook andere oudgedienden gingen met zangers-pensioen en corona bleef om de hoek loeren. Hoe zou er nog toekomst zijn? Toch gingen de overblijvende leden in conclaaf en een andere, meer losse vorm werd aangenomen: met enkele zangers erbij, uit andere koren, voor een tijdelijk project. Maar dan moesten we wel een dirigent en een begeleider op de piano vinden. Dat lukte. Maarten Koelink als ervaren koordirigent en Jan Hermens, intussen bij ons bekend als organist, wilden de stap wel wagen. In december is de vuurproef: hoe gaat dat klinken?

Op 4 december zingt de cantorij in een adventsdienst geleid door ds Bernadette van Litsenburg. Gekozen is voor liederen op teksten van Huub Oosterhuis.  Hij spreekt onverbloemd over alles wat mensen elkaar aandoen en wat roept om gerechtigheid en herstel. Als kyrielied zingt de cantorij het Lied tegen de derde wereldoorlog, oorspronkelijk geschreven in de tijd van de Koude Oorlog en de bloedige oorlog in Vietnam. Nu er oorlog is in Oekraïne wordt dit lied in kerken opnieuw gezongen.
De liederen van Oosterhuis wakkeren het verlangen aan naar een andere, nieuwe wereld, naar vrede voor allen. Op de adem van die liederen kunnen we dat verlangen in een gebed verwoorden. In het gezongen tafelgebed, voorafgaand aan het avondmaal, klinken dan als aanhef van het gebed de eerste woorden: “Gij die de stomgeslagen mond verstaat …”
De dienst begint met een oproep, een gebed om innerlijke vrijheid: “Wek uw kracht en kom ons bevrijden”.Op zondag 11 december volgt een kerkdienst in de gemeente van Sint-Michielsgestel en op donderdag 15 december een bijeenkomst voor bewoners van zorggroep Elde-Maasduinen. U mag het gerust rondbazuinen, het is fijn als er mensen komen luisteren en meezingen.

Clemens Krämer en Corrie Terlouw
 
terug