Als kerkenraad zijn we bezig met de invulling van de predikantsvacature Als kerkenraad zijn we bezig met de invulling van de predikantsvacature
We zijn een traject gestart om een helder overzicht te krijgen van de actuele stand van zaken en zicht op richting voor de toekomst. Hoe kunnen we verder, financieel en praktisch?  Inhoudelijke richting bepalen. Wie en wat zijn daar voor nodig? Deze en andere vragen willen we de komende tijd met elkaar gaan beantwoorden. Ds. Marloes  Meijer, predikant in Engelen en gemeenteadviseur zal ons tijdens dit project begeleiden volgens de 4 D’s: dromen, denken, doen en durven falen.
Voor dit  traject willen we werken met een groep ‘meedenkers’, die het leuk vinden om op creatieve wijze over de toekomst van de gemeente na te denken. Van de betrokkenen (kerkenraad/meedenkers) vraagt Marloes openheid en bereidheid om tijd te investeren. Openheid is belangrijk, omdat we zoeken naar inspiratie en motivatie, maar ook naar grenzen. Plannen moeten haalbaar zijn. Anderen betrekken, nadenken, dromen en fantaseren gebeurt niet alleen op de daartoe bestemde bijeenkomsten, maar vaak ook daar omheen. Het is belangrijk dat betrokkenen zich dat realiseren.
We willen met het traject starten na de vakantieperiode in september. normaal gesproken is de ‘doorlooptijd’ zo’n 3-4 maanden: dan komt de meedenkgroep dus per onderdeel (Dromen, denken, doen) 2 keer 2 uur om de week bij elkaar en is er elke maand een bijeenkomst voor de  gemeente. Deze gemeentebijeenkomsten hebben niet de vorm van een informerend praatje. Om de gemeente mee te krijgen vinden we het belangrijk dat u zelf ook kunt meedenken, aanvullen en geïnspireerd kunt raken.
Wij willen een zo gevarieerd mogelijke groep meedenkers samenstellen, gemeenteleden van jong tot oud, betrokken en minder betrokken leden, gasten en vrienden van de gemeente.
Spreekt dit alles u aan, heeft u ideeën over wat er nodig is om ook in de toekomst samen gemeente te kunnen zijn? Laat het ons weten…….
Voor vragen en/of  aanmelden voor de meedenkgroep kunt u bellen of mailen naar de scriba.
Margré Schoondermark, scriba. scriba@pg-boxtel.nl, tel: 0411 678565 / 06 20117364
 
terug